Režim dne je společný pro obě oddělení, stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí.

6:00 – 9:00

Otevření školy, scházení dětí, hry a spontánní činnosti dětí, zapojení do řízených individuálních, skupinových nebo do společných činností, sportovní činnosti, pitný režim, hygiena, svačina.

9:00 – 10:00

Přivítání dětí, komunitní kruh, řízené činnosti.

10:00 – 11:30

Pobyty dětí venku se spontánní pohybovou aktivitou, pozorování, výlety po okolí.

11:30 – 12:15

Oběd, hygiena, v 1. třídě postupné ukládání na lůžka, poslech pohádky, spánek dětí, klid na lůžku, ve 2. třídě rozkládání matraček a uléhání.

12:15 – 14:20

V 1. třídě spánek, ve 2. třídě poslech čtené pohádky, krátký odpočinek, klidové činnosti a individuální hry, v 15,00 přechod do 1. třídy.

14:20 – 16:00

Vstávání dětí, hygiena, odpolední svačina, hry, zájmové činnosti, individuální péče, v letních obdobích pobyt venku.