• Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání (školného) se provádí bankovním převodem na účet č. 803471359/0800
  • Úhrada stravného se provádí na účet č. 19-803471359/0800
  • Je nezbytně nutné uvést variabilní symbol dítěte, jinak je platba neidentifikovatelná
  • Splatnost vždy do konce kalendářního měsíce
  • Zálohy jsou vždy na měsíc dopředu
  • Cena za celodenní stravu je 44,-Kč /den, pro polodenní je 34,-Kč
  • Zákonný zástupce dítěte oznamuje mateřské škole nepřítomnost dítěte nejpozději do 8. hodiny ranní
  • Je nutné nahlásit odchod dítěte po obědě domů z důvodu odhlášení odpolední stravy. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.