Zvláštní zápis do předškolního vzdělávání

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství).

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта).

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка  Bc. Lucie Švajková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023: 22. 6. 2022, 13,00 – 16,00

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
 • Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
 • Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: dne 22. 6. 2022, 13,00 – 16,00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 10

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  • a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
   заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
  • b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
   документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  • c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
   документ, що дає право представляти дитину;
  • d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
   довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Merklíně dne/дата 1. 6. 2022

Ředitel mateřské školy/ Директор дитячого садка
Bc. Lucie Švajková

Rozloučení s předškoláky

Srdečně zveme rodiče a hosty na „ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“ do 2. třídy MŠ v Merklíně, a to v pátek 17. června 2022 v 16,00 hodin.

Po oficiálním Rozloučení v MŠ bude pokračovat program pro všechny
děti Beruškové třídy na školní zahradě. Havajské kostýmy vítáme.

Čeká na vás:

 • bubny
 • tance
 • hledání pokladu

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli nějaké občerstvení, pitný režim zajistíme. DĚKUJEME!

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola v Merklíně bude uzavřena v době letních prázdnin od pondělí 18. července 2022 do pátku 19. srpna 2022.

Celkem 5 týdnů.

Výlet do Zooparku Chomutov 10. 6. 2022

Rády bychom jely na výlet společně s rodinným příslušníkem (pokud bude moci).

Kdy:

V pátek 10. června 2022 se v 9:00 hodin se sejdeme na vlakovém nádraží v Ostrově. Odjezd do Chomutova je z vlakového nádraží v Ostrově
v 9:29 hodin, zpět z Chomutova je odjezd v 15:48 hodin.

Příjezd do Ostrova bude v 16:31 hodin.

Pokud Vaše dítko na výlet nepojede, budete si muset zařídit hlídání, protože pojedou všechny učitelky!

Kam:

ZOO park Chomutov

Vstupné a dopravu vlakem nám uhradíte až po výletě (po následném vyúčtování).

Co s sebou?

 • pláštěnku
 • pití
 • něco k snědku
 • nějaké korunky (je možnost zakoupení občerstvení, sladkostí a drobných dárečků)

Prosíme rodiče, kteří budou moci, aby s námi jeli na výlet. Pomohou nám tak zajistit bezpečnost dětí, zejména pro ty nejmenší!

Pokud máte zájem, aby Vaše dítko jelo na výlet, přihlaste ho (se) u třídní učitelky. Děkujeme za pomoc a už se moc těšíme!

Výlet do botanické zahrady 27. 4. 2022

Ve středu 27. dubna 2022 jedeme do Bečovské botanické zahrady na hodinový program „ZVUKY A BARVY BOTANICKÉ ZAHRADY“.

Odjezd autobusem od MŠ Merklín je v 8:00 hodin, odjezd zpět do MŠ je v 10:45 hodin. Ranní svačina bude v MŠ zajištěna od 7:15 do 7:45 hodin.

Děti, které přijdou na osmou, se nasnídají doma. Po návratu z exkurze budou mít děti v MŠ zajištěn pozdější oběd.

Dejte dětem vhodné oblečení dle počasí, svačinu a pití.

Program stojí 80,- Kč, autobus je dotovaný.

Stránka 1 ze 24

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén