Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

prehled_navaznych_postupu

Ke stažení

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách (staženo 2× )

Které děti mohou do školky

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo  Praktická škola dvouletá, nebo,
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
  • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,
  • Zaměstnanci Finanční správy ČR

Děti a testování

Vážení rodiče,

dle dnešní informace z MŠMT se žáci, kteří měli Covid-19, nemusí 90 dní od posledního pozitivního výsledku testovat. Je třeba tuto skutečnost prokazatelně doložit do 11.4. – od lékaře, lékařská zpráva nebo z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

Děkuji,
Bc. Lucie Švajková, ředitelka MŠ

Provoz MŠ od 12.4.

Mateřská škola Merklín bude opět v provozu od pondělí 12. 4. 2021 pro nejstarší děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Informace o znovuotevření MŠ v Merklíně

Na základě sdělení MŠMT se Mateřská škola v Merklíně s největší pravděpodobností otevře 12. nebo 19. dubna 2021 a to zatím pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti budou mít povinnost nosit zdravotní obličejovou masku splňující standardy MO MZd a 2 x týdně se podrobit neinvazivním antigenním testováním.

Ke stažení

1. fáze otevírání škol a režimových opatření (staženo 8× ) 1_faze_otevirani_skol

Stránka 1 ze 19

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén