• slavnostní zahájení školního roku
 • informativní schůzka s rodiči
 • třídní oslavy narozenin a svátků, obdarování kamarádů
 • vycházky do blízkého okolí
 • čert a Mikuláš
 • vánoční slavnost
 • divadlo děti dětem
 • divadelní představení, kouzelník
 • Valentýn
 • Masopust
 • Oslava Dne maminek – vystoupení dětí
 • Ukázky činnosti kroužků
 • Vystoupení dětí při akci „Vítání občánků“
 • Slavnostní rozloučení s předškoláčky
 • Návštěvy v Základní škole v Merklíně
 • Dny hraček
 • Velikonoční zvyky a tradice
 • Oslava Dne dětí – karneval, sportovní dopoledne
 • Třídní výlet
 • Pečení a vaření s dětmi (polévky, jablečný závin, perníčky aj…)
 • Výstavy výtvarných prací
 • Focení dětí – Vánoce, konec roku
 • Slet čarodějnic – spolu se ZŠ
 • Škola v přírodě na ostrově Murter spolu s rodiči