Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary
Merklín 86, 362 34

IČO: 710 04 769
Zřizovatel: Obec Merklín
Právní forma: Příspěvková organizace, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

Telefon: +420 353 618 104
E-mail: materskaskolamerklin.svajkova@seznam.cz


Denní režim: 6:00 – 16:00


Zaměstnanci školy:

Ředitelka školy:
Bc. Lucie Švajková, tel. 607 716 855
2. třída – Berušky

Učitelka, vedoucí školní jídelny:
Kateřina Kässová
2. třída – Berušky

Učitelka:
Jana Matějovská
1. třída – Sluníčka

Učitelka:
Helena Tůmová
1. třída – Sluníčka

Učitelka:
Petra Švajková
2. třída

Vedoucí kuchařka: Helena Kadlecová
Kuchařka: Iveta Beerová
Školnice, uklízečka: Monika Lišková