Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary

Adresa školy:
Merklín 86, 362 34

Zřizovatel:
Obec Merklín 6

Jméno ředitele:
Bc. Lucie Švajková

Zpracovatelé:
Bc. Lucie Švajková spolu s pedagogickými pracovnicemi

Právní forma:
příspěvková organizace, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

IČO:
710 04 769

Datum zřízení:
1. 3. 2003

e- mail:
svajkova@msmerklin-kv.cz

webové stránky:
www.msmerklin-kv.cz

Příspěvková organizace sdružuje:

Mateřská škola:
IZO: 102 652 473
kapacita 60 dětí

Školní jídelna:
IZO: 71 004 769
kapacita 125 stravovaných