Které děti mohou do školky

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo  Praktická škola dvouletá, nebo,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
 • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,
 • Zaměstnanci Finanční správy ČR

Děti a testování

Vážení rodiče,

dle dnešní informace z MŠMT se žáci, kteří měli Covid-19, nemusí 90 dní od posledního pozitivního výsledku testovat. Je třeba tuto skutečnost prokazatelně doložit do 11.4. – od lékaře, lékařská zpráva nebo z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

Děkuji,
Bc. Lucie Švajková, ředitelka MŠ

Provoz MŠ od 12.4.

Mateřská škola Merklín bude opět v provozu od pondělí 12. 4. 2021 pro nejstarší děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Informace o znovuotevření MŠ v Merklíně

Na základě sdělení MŠMT se Mateřská škola v Merklíně s největší pravděpodobností otevře 12. nebo 19. dubna 2021 a to zatím pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti budou mít povinnost nosit zdravotní obličejovou masku splňující standardy MO MZd a 2 x týdně se podrobit neinvazivním antigenním testováním.

Ke stažení

1. fáze otevírání škol a režimových opatření (staženo 13× ) 1_faze_otevirani_skol

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
  • o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.
informace_k_provozu_skol_od_20210329_do_20210411

Stránka 2 ze 19

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén