Vážení rodiče,

dle dnešní informace z MŠMT se žáci, kteří měli Covid-19, nemusí 90 dní od posledního pozitivního výsledku testovat. Je třeba tuto skutečnost prokazatelně doložit do 11.4. – od lékaře, lékařská zpráva nebo z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

Děkuji,
Bc. Lucie Švajková, ředitelka MŠ