V pátek 28. května 2021 od 8:00 do 11:00 hodin bude ve třídě a
poté v lese probíhat ekologický výukový program „NA PAVOUČÍM VLÁKNĚ“ A „ZE ŽIVOTA HMYZU“ pod vedením externí pracovnice Mgr. Kateřiny Dvořákové.

Děti nahlédnou do zajímavého světa pavouků a jiného hmyzu
prostřednictvím her a pozorování.

Vzhledem k začátku výukového programu se děti nasvačí
v 7:30 hodin ve školce, děti, které do MŠ přicházejí na 8:00 hodin
se musejí nasvačit doma. Výukový program bude probíhat za každého počasí, tak tomu prosím přizpůsobte oblečení dětem.