Vzhledem k uzavření mateřské školy dne 16.3.2020 se školné za březen snižuje na polovinu (150,- Kč).

Za duben nebude vybírán poplatek za stravné a školné

V květnu bude opět platba školného ve výši 50 % měsíční úhrady (150,- Kč).

Stravné bude odečteno podle odebraných obědů, pokud bude mít někdo přeplatek, převede se na další školní rok. U předškoláků bude přeplatek stravného vrácen na účet.

Informace ohledně plateb v následujících měsících vám podáme dle situace.