Zveme Vás na informativní schůzku, která se koná ve středu 15. září 2021 v 15.30 hodin ve 2. třídě Berušek.

Program:

  • organizace nového školního roku 2021-2022
  • připomenutí důležitých odstavců ve Školním řádu
  • stravování dětí, placení obědů, školného
  • připravované akce školy

Prosíme rodiče nově příchozích dětí, aby se této schůzky zúčastnili.