Vážení rodiče,

Obec Merklín a Mateřská škola v Merklíně reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů na území ČR a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsme se rozhodli se starostou Ing. Zdeňkem Gerátem, že Mateřská škola v Merklíně bude od pondělka 16. 3. 2020 uzavřena až do odvolání.

Zákonní zástupci mohou požádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření  školy.

Žádosti bude vydávat škola v ředitelně v pondělí 16. 3. 2020 v době od 10,00 do 14,00 hodin popř. po dohodě na telefonu 607 716 855, nebo je k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena a osetrovne.pdf

Tuto žádost vydá a potvrdí mateřská škola a rodič ji bude uplatňovat u svého zaměstnavatele.

O aktuálním stavu a definitivním rozhodnutí Obce Merklína o znovuotevření Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

20200314_mimoradne_opatreni