Jana a Jan Rosolovi z Merklína nám opět poskytli finanční dar 10.000,- Kč. Tuto částku využijeme na zakoupení picí fontánky na zahradu MŠ.

Děkujeme.