Zápis se koná v pondělí 4. května 2020 od 10:00 do 14:00 (11:30 – 12:00 polední přestávka).

V době od 14. do 17. dubna 2020 od 10:00 do 15:00 si vyzvedněte v mateřské škole u ředitelky Přihlášku k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list. Vyplněnou přihlášku i  Evidenční list s osvědčením pediatra o řádném očkování dítěte přineste k Zápisu.