Zápis se koná od 2.5.2021 do 16.5.2021 mezi 10:00 – 11:00 hodin v ředitelně školy.

Sjednání termínu zápisu si rodič zajistí telefonicky na tel. 607 716 855.

Před zápisem si rodič v měsíci dubnu vyzvedne v mateřské škole:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyplní ji
  • Evidenční list, na kterém bude potvrzení od praktického lékaře, že dítě bylo řádně očkováno

Zápis proběhne osobním podáním v mateřské škole bez přítomnosti dítěte a to tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v kanceláři.