Zápis se koná

v pátek 12. 5. 2023 od 12:00 do 16:00 v ředitelně školy.

S sebou:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku
  • evidenční list s potvrzením od pediatra o řádném očkování

Před zápisem si rodič v měsíci dubnu vyzvedne v mateřské škole:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyplní ji
  • Evidenční list, na kterém bude potvrzení od praktického dětského lékaře, že dítě bylo řádně očkováno

Těšíme se na Vaše děti!